Workshops och utbildningar

Här har vi samlat inspelade workshops och utbildningar.

Se även genomförda workshops/utbildningar där finns eventuellt mer informationsmaterial att hämta.

Vi har förnärvarande problem med att kunna visa några av inspelningarna, vi undersöker problemet

Workshop om ”antibiotic stewardship” på sjukhus april 2018

Workshop om resistensdata november 2018

Workshop om resistensdata november 2017

Webbinarier om svenska HALT 2018
Vad är HALT och varför mäter vi?
Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data
Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data? Genomgång av modul samt öppen data
Att jobba med förbättringsarbete. Metoder och verktyg

Regional workshop om svenska HALT v 38 och 39 2017

Regional workshop om svenska HALT v 39 och 40 2016