Antibiotikasmart

Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Fokus ligger på den praktiska handläggningen av patienter och baseras på patientfall. Det finns fall både med inriktning på primärvård, slutenvård och tandvård. Kursen innehåller också en teoridel samt ett diagnostiskt och avslutande kunskapstest. Hela webbutbildningen tar ungefär 40 minuter att genomföra,  men går att fördela på fler tillfällen. Framtagen av SKR och Strama (Strama Stockholm m.fl. Stramagrupper har varit med) i samarbete. Får användas fritt av alla.

Länk till antibiotikasmart

VRI-smart

Känner du igen en vårdrelaterad infektion när du träffar på en? Och vet du hur du ska förebygga att de inträffar?

VRI-smart förmedlar kunskap om vårdhygien och vårdrelaterade infektioner.
I faktadelen kan du läsa på om olika typer av VRI och genom fallstudier får du öva på att hantera olika situationer.
Klarar du dig bra kan du få ett diplom!

vrismart.se

Sårsmart

Sårsmart.se är en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik och omfattar sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval. Du kan själv välja vilka sårtyper du vill öva på och hur många fall du vill gå igenom. Utbildningen riktar sig framför allt till läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med sår i öppenvården.

Vid svårläkta sår används antibiotika många gånger helt i onödan. De allra flesta sår är koloniserade med bakterier men långt ifrån alla behöver behandlas med antibiotika. Diagnostik av underliggande orsak är avgörande för rätt val av åtgärd vid svårläkta sår.

Utbildningen är framtagen av Strama Stockholm med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting och i samarbete med RiksSår.

www.sårsmart.se

www.woundwise.se

 

Antibiotika eller inte?

Denna webbsida vänder sig till patienter och allmänhet och utgår ifrån vanliga infektionssymtom såsom halsont och öronvärk. När behövs antibiotika och när går det lika bra utan? Vad kan man göra för att lindra sina symtom? Och i vilka lägen gör antibiotika mer skada än nytta?

www.antibiotikaellerinte.se

Ditt inre apotek

Utanpå och inuti kroppen finns den så kallade mikrobiotan. Man kan se den som sitt inre apotek. Mikrobiotan består av flera triljoner mikrober, alltså bakterier, virus, svampar och uråldriga livsformer, varav de flesta är goda och viktiga för hälsan. I den här utbildningen fokuserar vi på den del av mikrobiotan som består av bakterier. Läs om varför mikrobiotan är så viktig och vad som kan påverka ditt inre apotek.

Ditt inre apotek – Varför är mikrobiotan så viktig?

WHO lanserar en on-line-kurs i “antibiotic stewardship"

WHO har lanserat en web-baserad kurs i ämnet ”antibiotic stewardship”, avsedd för kliniskt verksamma som förskriver antibiotika. Där finns något att hämta för såväl sjukhusläkaren som den som är verksam i primärvården. Kursen är framför allt uppbyggd på ett antal högrelevanta moduler, så som UVI, samhällsförvärvad luftvägsinfektion, men också bakteriemi/blodbaneinfektioner och akuta infektiösa diarréer, för att bara nämna några.
Den som önskar kan få ett intyg efter genomgången kurs.
Kurstiden är beräknad till c:a 8 timmar.
Även om resistensmönster och infrastruktur självklart gör att handläggning varierar med geografin, så torde denna kurs ha något att ge deltagare från de mest skilda platser, inklusive Sverige.

Läs mer, eller ta kursen, HÄR

Kostnadsfri utbildning om antibiotikaresistens online

Kursen ges via Uppsala universitet.

Mer information här