Statens veterinärmedicinska anstalts publikationer om resistens och antibiotika

SVARM-rapporter

Antibiotika och djur i Sverige

Faktablad om antibiotika och djur

Livsmedel och miljö