Strategier mot resistens

Uppkomst och spridning av antibiotikaresistens är komplexa problem som bara kan lösas genom långvarigt arbete på många olika nivåer, både nationellt och internationellt. Dessutom kan inte alla problem angripas på samma sätt.

Vissa resistenta bakterier orsakar bara problem inom antingen veterinär- eller humanmedicin medan andra är zoonoser. Dessutom är det inte bara den resistenta bakterien som kan spridas utan även själva resistensanlaget (genen/generna), både inom och mellan bakteriearter.

Arbete för att förebygga resistens vilar i huvudsak på tre principer:

  • Klok och omdömesgill användning av antibiotika
  • Minska behovet genom förebyggande arbete
  • Minska spridning av resistenta bakterier och resistensgener

Läkemedelsverket och Sveriges Veterinärförbund har gett ut ett antal behandlingsrekommendationer för olika djurslag. Länkar till rekommendationerna finns här

Appen "Vägvisaren – klok antibiotika"

Nu får även veterinärer en app om kloka antibiotikaval – LäkemedelsVärlden (lakemedelsvarlden.se)

Den nya appen heter “Vägvisaren – klok antibiotika” och finns att ladda ner där appar finns.

App ger veterinär råd om förskrivning av antibiotika till hundar och katter

Motståndskraftiga bakterier ökar oroande snabbt, vanliga infektioner blir svårare att bota. Det här är ett gemensamt problem och många grupper behöver samverka över yrkesgränser för att motverka spridningen dessa bakterier.

 

Läs mer om appen