App ger veterinär råd om förskrivning av antibiotika till hundar och katter

Motståndskraftiga bakterier ökar oroande snabbt, vanliga infektioner blir svårare att bota. Det här är ett gemensamt problem och många grupper behöver samverka över yrkesgränser för att motverka spridningen dessa bakterier.

Som ett led i det här arbetet kan nu veterinärer på ett smidigt sätt ta hjälp av en app för att få råd om vilka antibiotikaval som kan vara aktuella vid de vanligaste åkommorna på hund och katt. Gävleborg är först i Sverige att införa en avdelning i Strama-appen som är speciellt riktad till veterinärer.
Utvecklingen av appen har bekostats av Strama Gävleborg som bland annat arbetar med minskad antibiotikaresistens. Informationen som finns i appen kommer från distriktsveterinärerna och bygger på Sveriges Veterinärförbunds antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård men är uppdaterad, förenklad och kortad.
Stram-appen är gratis och finns i både webbversion till datorn samt som app till telefonen. I appen finns rekommendationer för antibiotikaanvändning inom primärvård, slutenvård, tandvård, profylax och nu även veterinärvård.
Även medborgare som inte arbetar inom sjukvården kan hitta intressanta länkar som handlar om förskola, infektioner hos barn och om resevaccinationer.

Mer information:

http://www.regiongavleborg.se/A-O/Smittskydd/Strama/App-Strama-Gavleborg/

http://www.sva.se/antibiotika/strategier-mot-resistens

www.strama.se

Direktlänk till Stramaappen välj Smådjur

Direktlänk till Stramaappen välj Häst

FAKTA Strama-appen
I appen finns information om antibiotikaanvändning och om vad man kan göra för att minska denna. Appen riktar sig till allmänhet, vårdpersonal och veterinärer.
Det finns även intressanta länkar som handlar om förskola, infektioner hos barn och om resevaccinationer.

FAKTA Strama
Motståndskraftiga (resistenta) bakterier ökar oroande snabbt och vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem. Strama arbetar strategiskt med rationell användning av antibiotika och minskad antibiotikaresistens.

Kontaktpersoner:
Signar Mäkitalo
Stramaordförande/ smittskyddsläkare
signar.makitalo@regiongavleborg.se

Maria Tholander Hasserot
Klinikchef Gävle / Hygienveterinär
Distriktsveterinärerna i Gävle
maria.tholander-hasselrot@dv.sjv.se