Strama VL

Strama utläses ”Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens” och VL står för ”Veterinär och Livsmedel”. Strama VL är tänkt som ett nätverk där en bred grupp intressenter deltar. SVA har uppdraget att stödja denna samverkan och har därför inrättat ett Strama VL-kansli. Kansliet ska verka för samordning, vara en kontaktpunkt och ett kunskapscentrum.

Frågor om antibiotikaresistens berör människor, djur och miljö. Därför är det viktigt med en samverkan över sektorsgränserna. Folkhälsomyndigheten har uppdraget att tillsammans med Jordbruksverket ansvara för en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. I samverkansfunktionen deltar alla berörda myndigheter och årligen arrangeras Antibiotikaforum, ett möte där en bred grupp intressenter också deltar.

Länk till Statens veterinärmedicinska anstalt om resistens och antibiotikaanvändning