Utbildning- och informationsfilmer

Här har vi samlat Stramas inspelade informationsfilmer och utbildningsfilmer.

 

PLATINEA, en kort video som förklarar PLATINEA:s arbete

Antibiotika och resistens, Annika Hahlin 2019

Hosta, Akut bronkit och pneumoni, Anna-Lena Fastén 2019

Öronvärk, Akut mediaotit, Anna-Lena Fastén 2019

HalsontFaryngotonsillit, Pär-Daniel Sundvall 2019

Akut cystit hos män och kvinnor, Pär-Daniel Sundvall 2019

Akut cystit hos äldre, Pär-Daniel Sundvall 2019

Hud- och mjukdelsinfektioner, Erytema migrans – Impetigo – Erysipelas – Svårläkta sår, Astrid Lundevall 2021

Värk över bihålorna Rinosinuit, Astrid Lundevall 2021

Strama-nätverk för läkare inom äldreboenden, Ann Åstot 2018

Antibioticstewardship för internmedicinare del 1, Fredrik Wowern och Anna-Karin Lindgren 2018

Antibioticstewardship för internmedicinare del 2, Fredrik Wowern och Anna-Karin Lindgren 2018

Monitorering av läkemedelskoncentrationer (TDM), Maria Swartling 2022