Utbildning- och informationsfilmer

Här har vi samlat Stramas inspelade informationsfilmer och utbildningsfilmer.

PLATINEA, en kort video som förklarar PLATINEA:s arbete

Antibiotika och resistens, Annika Hahlin 2019

Hosta, Akut bronkit och pneumoni, Anna-Lena Fastén 2019

Öronvärk, Akut mediaotit, Anna-Lena Fastén 2019

HalsontFaryngotonsillit, Pär-Daniel Sundvall 2019

Akut cystit hos män och kvinnor, Pär-Daniel Sundvall 2019

Akut cystit hos äldre, Pär-Daniel Sundvall 2019

Hud- och mjukdelsinfektioner, Erytema migrans – Impetigo – Erysipelas – Svårläkta sår, Astrid Lundevall 2021

Värk över bihålorna Rinosinuit, Astrid Lundevall 2021

Nyheter om I i SIR, Gunnar Kahlmeter 2019

Svårläkta sår – när behöver antibiotika ordineras? Hanna Wikström 2018

Strama-nätverk för läkare inom äldreboenden, Ann Åstot 2018

Rationell användning av antibiotika för urologer del 1, Johan Styrke och Peter Ulleryd 2018

Rationell användning av antibiotika för urologer del 2, Johan Styrke och Peter Ulleryd 2018

Antibioticstewardship för internmedicinare del 1, Fredrik Wowern och Anna-Karin Lindgren 2018

Antibioticstewardship för internmedicinare del 2, Fredrik Wowern och Anna-Karin Lindgren 2018