Utbildning- och informationsfilmer

Här har vi samlat Stramas inspelade informationsfilmer och utbildningsfilmer.

Antibiotika och resistens, Annika Hahlin 2019

Hosta, Akut bronkit och pneumoni, Anna-Lena Fastén 2019

Öronvärk, Akut mediaotit, Anna-Lena Fastén 2019

HalsontFaryngotonsillit, Pär-Daniel Sundvall 2019

Akut cystit hos män och kvinnor, Pär-Daniel Sundvall 2019

Akut cystit hos äldre, Pär-Daniel Sundvall 2019

Hud- och mjukdelsinfektioner, Erytema migrans – Impetigo – Erysipelas – Svårläkta sår, Astrid Lundevall 2019

Värk över bihålorna, Rinosinuit, Astrid Lundevall 2019

Nyheter om I i SIR, Gunnar Kahlmeter 2019

Urinvägsinfektion hos äldre – en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall 2018

Svårläkta sår – när behöver antibiotika ordineras? Hanna Wikström 2018

Strama-nätverk för läkare inom äldreboenden, Ann Åstot 2018

Rationell användning av antibiotika för urologer del 1, Johan Styrke och Peter Ulleryd 2018

Rationell användning av antibiotika för urologer del 2, Johan Styrke och Peter Ulleryd 2018

Antibioticstewardship för internmedicinare del 1, Fredrik Wowern och Anna-Karin Lindgren 2018

Antibioticstewardship för internmedicinare del 2, Fredrik Wowern och Anna-Karin Lindgren 2018