Strama -svebar dag 10 november 2021

Save the date

10 november 2021 planerar vi att genomföra en Workshop om antibiotikaresistens med fokus på blododlingar.

Förhoppningen är att vi ska kunna träffas fysisk i Stockholm.

Mer information och program kommer längre fram

Anmälan till dagen