Stramadagen 2021

Datum: 19 maj
Tid: 09.00 – 15.15
Plats: Digitalt event

Dagen arrangeras av Folkhälsomyndigheten, Stramanätverket och Nationella Strama med flera bidrag från lokala Stramagrupper.

Program:

 • Norges arbete mot AMR
 • Kraftigt minskad förskrivning av antibiotika – risk för underbehandling?
 • Fika och mingel via länk
 • Nya I-definitionen: vad är normaldos och högdos?
 • Nyheter om rinosinuit: Från workshop med Läkemedelsverket
 • PrimärvårdsKvalitet – stöd till implementering
 • Antibiotikasmart Sverige – Hur får vi människor att vilja avstå onödig antibiotikaanvändning

Lunch (mingel via länk 12.30-13.00 för de som vill)

 • Block: Exempel på lokalt Stramaarbete
  -VRI-smart
  -Stramafokus i alla led på SÄBO
  -Ordinationsmallar för antibiotika i journalen
  -Antibiotikavarningar i journalen en patientsäkerhetsrisk?
 • Uppdateringar kring Strama-appen

Fika och mingel via länk

 • Förskrivning och Strama-arbete på barnkliniker
 • Nationell arbetsgrupp vårdhygien-våra närmaste planer

För anmälan och mer info:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/anmalningsformular-dolda/210519-stramadagen/

Strama -svebar dag 10 november 2021

Save the date

10 november 2021 planerar vi att genomföra en Workshop om antibiotikaresistens med fokus på blododlingar.

Förhoppningen är att vi ska kunna träffas fysisk i Stockholm.

Mer information och program kommer längre fram

Anmälan till dagen