Stramas höstmöte v 48

Mötet, tidigare kallat ordförandemötet, planeras till antingen 27-28 november eller 28-29 november 2023 i Stockholm.

Vi uppdaterar informationen när slutgiltigt datum är fastställt.