Långholmenutbildningen 18 mars 2021

Välkommen att anmäla deltagare till årets kurs i Stramaarbete! 

I vanliga fall brukar kursen hållas på Långholmen i Stockholm, men i år blir den digital och kommer att gå av stapeln torsdagen den 18 mars 2021 klockan 8.50-15.30.

Kursen riktar sig framför allt till den som är relativt ny i Stramaarbetet, men även erfarna medarbetare kan ha utbyte av utbildningen. Dagen innehåller både föreläsningar och gruppdiskussioner och kursdeltagarna förväntas så långt det är möjligt vara aktiva och delta hela dagen. Program för digital Stramautbildning 18 mars

Anmälan görs till alexander.weman@sll.se senast den 5 mars.

Uppge namn, mejladress, befattning, arbetsplats, region och om du huvudsakligen arbetar inom öppenvård eller slutenvård.

Ungefär en vecka före kursen skickas en länk till mötet ut till alla anmälda. Utbildningen är avgiftsfri.

Stramadagen 2021

Stramadagen 2021 hålls den 19 maj digitalt

Information kommer under våren.

Strama -svebar dag 10 november 2021

Save the date

10 november 2021 planerar vi att genomföra en Workshop om antibiotikaresistens med fokus på blododlingar.

Förhoppningen är att vi ska kunna träffas fysisk i Stockholm.

Mer information och program kommer längre fram

Anmälan till dagen kommer