Stramadagen 19 maj 2022

Datum: 19 maj

Plats: Scandic Continental, Stockholm

Dagen arrangeras av Nationella Strama, Stramanätverket och Folkhälsomyndigheten med bidrag från lokala Stramagrupper.

Vi planerar för att kunna genomföra dagen som ett fysiskt möte.

Innehåll

Programmet kommer att bl.a. innehålla nordiskt samarbete, antibiotikaronder i olika former, det uppdaterade 10-punktsprogrammet samt exempel på lokala projekt.

Key note speaker denna gång är Sveriges nya AMR-ambassadör, Malin Grape.

Fullständigt program hittar du här: Stramadagen program 2022

Målgrupp

Vi vänder oss till alla inom sjukvård, smittskydd och myndigheter som arbetar med eller är intresserade av arbetet mot antibiotikaresistens. Vi undanbeder deltagande från läkemedels- och medicintekniska företag.

Kostnad

Deltagaravgiften är 1100 kr exkl. moms (1375 kr inkl. moms), vilket är självkostnadspris som inkluderar fika och lunch. Avgiften faktureras.

Anmälan

Anmälan görs här , senast 1 maj. Anmälan är bindande men inte personlig. Vill ni överlåta en plats till annan person, kontakta Malin Borelius.

Har du frågor? Kontakta Åsa Olsson