Webbinarium - Så kan du använda Primärvårdskvalitet - 4 och 11 februari 2022

Inbjudan till webbinarium – Så kan du använda Primärvårdskvalitet

I februari erbjuder vi en digital workshop i två delar för att hjälpa er att komma igång med arbetet med Primärvårdskvalitet (PVQ). Denny Björk från Strama VGR kommer att beskriva infektionsindikatorerna, hur man tolkar data och visa de funktioner som finns enligt Medraves visualisering. Varje deltagare ska själv arbeta praktiskt under workshopen så tillgång till PVQ via Medrave är en förutsättning. Det bästa är att få behörighet till en av regionens vårdcentraler men några regioner har en särskild lösning med tillgång via en fiktiv vårdcentral från MedRave. Vid svårigheter att få tillgång till systemet hör av er till annika.hahlin@regionstockholm.se för diskussion av olika lösningar.

Målgrupp: medlem i lokal Stramagrupp som arbetar gentemot primärvård och som är nybörjare i Medraves system för PVQ.

Tack om du som får det här mailet skickar vidare till den/de i din Stramagrupp som hör till målgruppen.

Tidpunkt och innehåll

Del 1: Fredagen den 4 februari kl 9-10.30. Genomgång av infektionsindikatorerna, hur data kan tolkas, funktioner enligt PVQ Medrave samt egna sökningar.
Hemläxa: Egna sökningar att göra på hemmaplan. Deltagarna skickar in frågor.
Del 2: Fredagen den 11 februari kl 9-10.30. Uppföljning av hemläxa, svar på inkomna frågor och diskussion.

Anmälan

Vi kommer att ta emot max 20 deltagare under workshopen så gör din anmälan redan nu via denna länk https://www.folkhalsomyndigheten.se/konf20220204. Anmälan gäller till både del 1 och del 2. Vid stort intresse kommer ev. ytterligare tillfällen ges.

NAG Strama och Folkhälsomyndigheten ordnar workshopen tillsammans. Aktiviteten ingår i den handlingsplan som Samarbetsgrupp PVQ Strama har tagit fram under 2021 för att stötta Stramagrupperna att implementera och öka användningen av PVQ:s infektionsindikatorer i primärvården. Läs mer om nationellt stöd på PVQ:s särskilda Strama-webb https://skr.se/primarvardskvalitet/anvandningprimarvardskvalitet/strama.58525.html

Varmt välkomna!

Långholmenutbildningen 28-29 april 2022

Save the date!

Mer info kommer.

Stramadagen 19 maj 2022

Save the date!

Mer info kommer.