Långholmenutbildningen 2020 INSTÄLLD

19-20 mars 2020 hålls den nationella utbildningen för stramamedarbetare.

Utbildningen genomförs som internat och är avgiftsfri i år.
Din region betalar enbart för din resa.

Stramautbildning Långholmen 2020 program
Anmälan senast 14 februari 2020

Stramadagen 2020 INSTÄLLD

Stramadagen 2020 hålls 20 maj i centrala Stockholm
Information kommer under våren.