Utbildningar och workshops

Strama arrangerar varje år utbildningsmöten och temadagar dit alla som är intresserade av antibiotika och resistensfrågor bjuds in. Dessa dagar annonseras i kalendariet på första sidan.

Utbildningsdagarna är helt fristående från läkemedelsindustrin, både i form av deltagare och föreläsare. Avsikten är att professionen ska mötas och kunna ha en öppen diskussion om det senaste inom läkemedelsanvändning, diagnostik, resistens etc.

Stramas temadagar vänder sig till olika målgrupper inom medicin, vård och omsorg. Dessa arrangeras nationellt eller lokalt, ibland på flera platser i landet.