Statistik antibiotikaförsäljning

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida med redovisning av försäljningsstatistik av antibiotika.