Statistik antibiotikaförsäljning

 

Försäljning av antibiotika förskriven
av tandläkare i öppenvård till och med
december 2021

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida med redovisning av försäljningsstatistik av antibiotika.