Behandlingsrekommendationer

Rekommendationer från Läkemedelsverket:

Antibiotikabehandling i tandvården

Antibiotikaprofylax i tandvården

Länk till tandvårdsfliken i appen Strama Nationell