Om tandvårdsstrama

Tandvårds-Strama
Tandvårds-Strama skapades under 2007. Det huvudsakliga syftet med Tandvårds-Strama är att stödja och bidra till en rationell antibiotikabehandling inom tandvården i Sverige. Genom att arbeta för nationella terapirekommendationer och handlingsplaner deltar man i arbetet för en minskad antibiotikaanvändning och mot en ökad antibiotikaresistens.

Tandvårds-Strama struktur och organisation
Tandvårds-Strama strävar efter att ha en bred förankring i svensk tandvård. Dessutom är det viktigt med kontaktytor mot sjukvård, myndigheter och universitet.
Tandvårds-Strama representerar idag samtliga odontologiska fakulteter, flera special- och specialistområden inom odontologin, samt farmakologisk och medicinsk kompetens. Tandvårds-Strama strävar även efter samarbete och förankring i olika regionala Strama-grupper i landet.
Idag fungerar Tandvårds-Strama med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Tandvårds-Strama mål
Förutom att arbeta med framtagande av olika rekommendationer avseende användning av antibiotika i tandvården har Tandvårds-Strama en viktig roll när det gäller kunskapsspridning avseende antibiotika. En annan viktig roll är implementering av framtagna rekommendationer. Dessutom ska Tandvårds-Strama övervaka förskrivningen av antibiotika inom tandvården i Sverige.
Tandvårds-Strama ska också identifiera kunskapsluckor samt stimulera till forskning inom området.

Tandvårds-Strama medlemmar:
Bodil Lund, ordförande
Helena Ahlinder, Borås
Malin Brundin, Umeå
Pia Dahlin, Vällingby
Karin Danielsson, Umeå
Göran Gynther, Gotland
Bengt Götrick, Malmö
Mari Hedberg, Stockholm
Margareta Hultin, Stockholm
Nina Monsef-Johansson, Stockholm
Per Rabe, Halland
Jeanette Rindeskog, Stockholm
Aron Naimi Akbar, Stockholm

Representanter för Folkhälsomyndigheten
Charlotta Edlund och Ragda Obeid