Kommande möten

2 oktober 2018 (Stockholm)
2 december 2018 (Stockholm)

Riksstämma 2018
14 november mellan 13.15-14.15 Antibiotika inom tandvården i de nordiska länderna.
Resistens, rekommendationer, likheter, olikheter. Kan vi gemensamt sätta en global standard?

Tandvårdsstrama på odontologiska riksstämman, Älvsjö 16 november 2017