Tandvårds-Strama

Tandvårds-Strama är ett nätverk inom Strama och skapades under 2007. Det huvudsakliga syftet med Tandvårds-Strama är att stödja och bidra till en rationell antibiotikabehandling inom tandvården i Sverige. Genom att arbeta för nationella terapirekommendationer och handlingsplaner deltar man i arbetet för en minskad antibiotikaanvändning och mot en ökad antibiotikaresistens.

 

Välj i menyn till vänster och läs mer.