Swedres

Swedres2020/06/10

Swedres-Svarm 2019

Swedres-Svarm visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur….

Läs mer
resistens2016/06/16

Swedres-Svarm 2015 publicerad

Rapporten Swedres-Swarm görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I årets rapport lyfter Folkhälsomyndigheten fram…

Läs mer