resistens

resistens2016/06/16

Swedres-Svarm 2015 publicerad

Rapporten Swedres-Swarm görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I årets rapport lyfter Folkhälsomyndigheten fram…

Läs mer