Rapport

Rapport2019/06/11

Swedres-Svarm 2018

Swedres-Svarm 2018 visar statistik över antibiotikaförsäljning samt antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten är en…

Läs mer
Rapport2018/10/29

Säkerhetsvarning för kinoloner

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) rekommenderar begränsningar i användningen av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika efter…

Läs mer
Rapport2018/05/29

Swedres-Svarm rapporten 2017

Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en rapport, Swedres-Svarm, om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i…

Läs mer