HALT

HALT2019/09/12

Ingen Svenska HALT 2019

Folkhälsomyndigheten genomför tillsammans med Senior alert en årlig mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende (Svenska…

Läs mer
HALT2018/09/25

HALT i korthet 2017

Folkhälsomyndigheten har nu publicerat den nationella rapporten ” Halt i korthet 2017”, resultat från mätning av vårdrelaterade infektioner,…

Läs mer