Strama-nytt

Strama-nytt innehåller referat av ett urval artiklar som rör antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Artiklarna väljs ut och sammanfattas av Lars Blad. Det är artikelförfattarnas slutsatser som redovisas i referaten, studiernas kvalitet kommenteras i regel ej.

Stramanätverket tar från och med 1 november 2011 över driften av www.strama.se
Den 1 juli 2010 överfördes det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag till Smittskyddsinstitutet (SMI) och ett Stramaråd instiftades vid myndigheten. De arbetsuppgifter som tidigare utfördes vid Stramakansliet utförs nu vid enheten för Antibiotika och vårdhygien på SMI. Detta innebär bland annat att Strama-nytt, som tidigare publicerats och skickats ut som nyhetsbrev från www.strama.se en gång i månaden, nu skickas ut som en integrerad del av SMI:s nyhetsbrev. Alla som prenumererat på Strama-nytt får nu därför automatiskt SMI:s nyhetsbrev.
Stramanätverket kommer fortsättningsvis ansvara för www.strama.se och de utskick som görs från denna webbplats. Läs mer om Stramanätverket under rubriken Om Strama.