Skandinaviskt samarbete

Under år 2022 startade en webinarieserie med deltagare från Sverige, Norge och Danmark med olika teman under vilka man diskuterade likheter och skillnader mellan de olika ländernas strategier.


Urinvägsinfektioner 25 januari 2022

UVI_Skandinavien

Abstract_UTI_NSCMID2022

Nedre luftvägsinfektioner 1 november 2022

CAP_SkandinaviskWebinar november 2022 final

Antibiotic stewardship 22 mars 2023

Sammanfattning av mötet antibiotic stewardship