Sjukhusstrama/Strama slutenvård

Stramas 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i sjukvården

 

10 punktsprogrammet juni 2022

10 punktsprogrammet med referenser juni 2022

Stramas nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

 

Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

Antibiotikasmart® Sverige söker pilotverksamheter för Antibiotikasmarta sjukhus

Antibiotikasmart Sverige har i dialog med yrkesverksamma tagit fram kriterier som belyser vad det innebär att vara Antibiotikasmart för olika verksamheter.

Arbetet med Antibiotikasmarta sjukhus har synkroniserats med Stramas 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg och de nya Nationella slutenvårdsindikatorerna för antibiotika.

Mer information finns på hemsidan www.antibiotikasmartsverige.se