Sjukhusstrama/Strama slutenvård

Stramas 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i sjukvården

 

10 punktsprogrammet juni 2022

10 punktsprogrammet med referenser juni 2022

Stramas nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

 

Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika

Antibiotikasmart® Sverige testar kriterier för Antibiotikasmarta sjukhus

Antibiotikasmart® Sverige har i dialog med yrkesverksamma tagit fram kriterier som belyser vad det innebär att vara Antibiotikasmart för olika verksamheter. 11 svenska sjukhus har pilottestat kriterierna under året. Utvärdering och revision av kriterierna pågår. Lansering planeras våren 2024.

I arbetet med att nå visionen om ett Antibiotikasmart Sverige har sjukhusen en nyckelroll. På sjukhusen vårdas patienter i en miljö där risken för uppkomst och spridning av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner är hög, vilket innebär en stor patientsäkerhetsrisk.

Det finns ett stort engagemang i frågan på många sjukhus och mycket bra arbete genomförs redan. Kriterierna för Antibiotikasmarta sjukhus kompletterar det befintliga arbetet mot antibiotikaresistens och förebyggande av infektioner som redan pågår via Strama och vårdhygieniska enheter för att skapa bättre förutsättningar och en struktur för detta. Arbetet med Antibiotikasmarta sjukhus har synkroniserats med Stramas 10-punktsprogram mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg och de nya Nationella slutenvårdsindikatorerna för antibiotika. Under pilotfasen har även den nya vägledningen för vårdhygieniskt arbete integrerats med kriterierna.

Målsättningen med Antibiotikasmarta sjukhus är att stimulera till ett fortsatt arbete med ett mer strukturerat och bredare angreppssätt.

 

Mer information finns på hemsidan www.antibiotikasmartsverige.se