Nationella Strama

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK, startades 2008 utifrån ett statligt initiativ för att öka samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och kommunernas sociala verksamheter avseende införande och spridning av ny kunskap och metoder. Arbetet har en bred förankring med flera aktörer bakom sig; hälso- och sjukvårdsregioner, SKR, Socialstyrelsen, SBU, TLV, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. Övergripande mål är:

  • En kunskapsbaserad och mer jämlik hälso- och sjukvård och socialvård
  • En snabbare och mer likvärdig tillgång till nya effektiva läkemedel
  • Effektivare resursutnyttjande
  • Förbättrat samarbete och samordning nationellt, regionalt och lokalt.

Genom Nationella Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat i regionernas kärnverksamhet. Arbetet medför att en nationell struktur för kunskapsbaserad vård, erfarenhetsutbyte och lärande fördjupas. Strama är inget projekt utan en metod för förbättringsarbete för att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård både nu och i framtiden. Det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med de lokala Stramagrupperna och Folkhälsomyndigheten.

Medlemmar Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama

Thomas Tängdén, Region Uppsala, infektionsläkare, ordförande
Charlotta Hagstam, Region Skåne, allmänläkare
Annika Hahlin, Region Stockholm, apotekare
Elin Hedman, Region Jämtland Härjedalen, infektionsläkare
Katarina Hedin, Region Jönköping, allmänläkare
Maria Tempé, Region Västernorrland, smittskyddsläkare
Annethe Thegel, Region Örebro, hygiensjuksköterska
Anna Wimmerstedt, Region Värmland, infektionsläkare
Åsa Olsson, Region Uppsala, sjuksköterska, processledare