Stramanätverket

Stramanätverket bildades formellt 2011 som en frivillig sammanslutning av alla landstingens stramagrupper med det övergripande syftet att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. En viktig del i detta är att underlätta ett snabbt utbyte av idéer och arbetsmodeller mellan de lokala stramagrupperna i landet. Stramas hemsida har varit och är därför betydelsefull.

Ett av huvudsyftena med Stramanätverket var därför att kunna bibehålla Stramas gamla hemsida (som etablerades redan 1998) i drift när det tidigare nationella Stramas regeringsuppdrag överfördes till Smittskyddsinstitutet 2010 (från 2014 ingående i Folkhälsomyndigheten). Vid årsmötet 2016 överlämnades ägandet och drivandet av hemsidan ”Strama.se” från Stramanätverket till Programråd Strama (nuvarande NAG Strama).

 

Stramanätverket leds av ett arbetsutskott, AU, som består av:

Anna-Lena Fastén, ordförande

Anja Rosdahl

Cecilia Magnusson

Ola Nordqvist

Maria Tempé

Åsa Olsson, adjungerad NAG Strama

 

Mötesanteckningar/nyhetsutskick

Möten med Stramanätverkets arbetsutskott sker ca en gång i månaden. Mötesanteckningarna skickas ut brett till intresserade inom stramasverige. Häri samlas nyheter från Stramanätverket, NAG Strama och övriga stramasverige.

Vill du också var med på sändlistan för dessa mötesanteckningar/nyhetsutskick? Maila webmaster@strama.se