Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Bildades 1 januari 2015 och är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten. Dess ledamöter och ordförande utses av Folkhälsomyndigheten.

Från 2018-12-01 har samverkansgruppen följande sammansättning:

Namn Förening/Organisation
Andreas Lägermo Svensk förening för vårdhygien, Hygiensjuksköterskesektionen
Astrid Lundevall Stramanätverket
Carl-Johan Fraenkel Svensk förening för vårdhygien, Läkarsektionen
Charlotta Hagstam Nationella Strama
Christina Åhren Föreningen för klinisk mikrobiologi
Eva Gustafsson Smittskyddsläkarföreningen
Håkan Hanberger Referensgruppen för antibiotikafrågor
Joakim Luthander Nationella Strama
Katarina Hedin Svensk förening för allmänmedicin
Lars Blad Smittskyddsläkarföreningen
Margareta Hultin Tandvårdsstrama
Pontus Naucler Infektionsläkarföreningen
Stephan Stenmark Nationella Strama
Torsten Morell Svensk förening för allmänmedicin