Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Bildades 1 januari 2015 och är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten. Dess ledamöter och ordförande utses av Folkhälsomyndigheten.

Från 2021-02-04 har samverkansgruppen följande sammansättning:

Namn Förening/Organisation
Linda Hallberg Svensk förening för vårdhygien, Hygiensjuksköterskesektionen
Anna-Lena Fastén, Cecilia Nordqvist Stramanätverket
Anders Winroth Svensk förening för vårdhygien, Läkarsektionen
Charlotta Hagstam Nationella Strama
Christina Åhren Föreningen för klinisk mikrobiologi
Eva Gustafsson Smittskyddsläkarföreningen
Daniel Bremell Referensgruppen för antibiotikafrågor
Joakim Luthander Nationella Strama
Katarina Hedin Svensk förening för allmänmedicin
Margareta Hultin Tandvårdsstrama
Anna-Karin Lindgren  Infektionsläkarföreningen
Thomas Tängdén  Nationella Strama
Torsten Morell Svensk förening för allmänmedicin

 

Läs mer här: Samverkansgrupp för Stramaarbete — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)