Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete

Folkhälsomyndighetens samverkansgrupp för Stramaarbete bildades 1 januari 2015 och är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten. Dess ledamöter och ordförande utses av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om uppdrag, sammansättning och medlemmar här:
Samverkansgrupp för Stramaarbete — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)