2020/05/27

VRI-smart – ny utbildning

Känner du igen en vårdrelaterad infektion när du träffar på en? Och vet du hur du ska förebygga att de inträffar?

VRI-smart förmedlar kunskap om vårdhygien och vårdrelaterade infektioner.
I faktadelen kan du läsa på om olika typer av VRI och genom fallstudier får du öva på att hantera olika situationer.
Klarar du dig bra kan du få ett diplom!

vrismart.se


Webbutbildning