2024/05/20

Välkomna Sveriges sjukhus att bli antibiotikasmarta!

I samband med Stramadagen 15 maj lanserades kriterier för Antibiotikasmarta sjukhus. Du kan läsa mer om lanseringen på Antibiotikasmart Sveriges hemsida.

Nu finns möjlighet för både sjukhus och regionledningar att anmäla sig för att arbeta för att bli antibiotikasmarta. För mer info och anmälan, fyll i formuläret som du hittar här.


antibiotikasmart sverige