2018/09/07

Utlysning av forskningsmedel

Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens ger möjlighet att ansöka om finansiellt stöd. Stiftelsen stödjer personer och projekt inom forskning, utbildning och kommunikation som arbetar mot antibiotikaresistens genom förebyggande åtgärder. Projektens syfte ska vara att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som stärker immunförsvaret och därmed minskar antalet infektioner.

Stiftelsen avser att dela ut fyra miljoner kronor.

Ansökningar om medel från Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens ska ha inkommit senast den 12 oktober 2018.

Mejla komplett ansökan till Aase Sten, generalsekreterare för stiftelsen: aase.sten@preventantibioticresistance.com

Information om utlysningen

 


Forskning