2019/11/17

Utbilda alla förskrivare i Sverige

Antibiotikalyftet del 1

Nationella Strama söker resurser via överenskommelse med Socialdepartementet för att tillsammans med regionerna och de lokala Stramagrupperna utbilda alla förskrivare av antibiotika i Sverige under 5 år. Svenska läkare och tandläkare har ökat sin följsamhet till behandlingsrekommendationer med det finns ett fortsatt behov av fortbildning.

Organisationen ESCMID har tagit fram vad man kallar generic competencies för förskrivare.
Kunskapen som alla förskrivare av antibiotika bör inneha har delats in tre delområden.
1. Grundläggande kunskaper om mikrobiologi, patogenes och diagnostik av infektioner
2. Principer för förskrivning av antibiotika
3. Antimicrobial stewardship (fritt översatt till rationell antibiotikaförskrivning)
Dessa generic competencies kommer att vara grunden för utbildningssatsningen.

Referens: Dyar OJ Clinical Microbiology andInfection 25 (2019) 13-19

 


Antibiotikalyftet