2018/06/18

Uppdatering av dokument för hud- och mjukdelsinfektion är klar

Läkemedelsverket har nu publicerat uppdaterade behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner inklusive bakgrundsdokumentation.

Infektioner i hud och mjukdelar är vanligt förekommande och för att motverka antibiotikaresistens är det viktigt att man behåller fokus på rätt användning av antibiotika – och undviker onödig behandling.

Här är några exempel på huvudbudskapen

  • Om en hud- och mjukdelsinfektion behöver antibiotika behandlas används i första hand betalaktamantibiotika såsom flukloxacillin eller penicillin V.
  • Streptokocker är fullt känsliga för penicillin V.
  • Sårodling bör endast utföras om resultatet förväntas påverka handläggningen.
  • Erysipelas och cellulit orsakas oftast av betahemolytiska streptokocker och behandlas i första hand med penicillin.
  • Vid impetigo rekommenderas i första hand rengöring med tvål och vatten och avlägsnande av krustor.
  • Abscesser behandlas i första hand med incision och dränering utan antibiotika.

I arbetet med rekommendationerna hölls en workshop med experter november 2017. Nationell arbetsgrupp Strama har haft ett nära samarbete med Läkemedelsverket under hela processen

 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Hud-o-mjukdelsinfektion-behandllingsrekommendation.pdf


Behandlingsrekommendationer