2017/12/13

Uppdaterade beh. rek. för UVI

”Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Allt för att bidra till bättre folkhälsa och minska risken för utveckling av antibiotikaresistens.

Nya rekommendationer för urinvägsinfektion. Bilden visar en toalettskylt.Foto: Mostphotos

Tidigare behandlingsrekommendationer har endast omfattat kvinnor men nu omfattar rekommendationerna även män och barn.

– De nya rekommendationerna tar ett helhetsgrepp kring diagnosen urinvägsinfektion och syftar till att minska risken för utveckling av antibiotikaresistens, säger Pia Bylund på Läkemedelsverket som varit projektledare för framtagandet av de nya rekommendationerna.”

 


Urinvägsinfektion