2016/07/11

Två pågående kliniska studier

Folkhälsomyndigheten under våren startat två kliniska studier som en del i regeringsuppdraget ”Utvärdera befintliga antibiotika”.

Den ena studien undersöker om fem dagars penicillinbehandling vid halsfluss (tonsillit) orsakad av streptokocker är lika effektiv som tio dagars behandling, som är standard i dag. Denna studie utförs på 17 vårdcentraler i regionerna Skåne, Västra Götaland och Kronoberg.

Den andra studien som görs på elva infektionskliniker i Sverige har nyligen startat. Syftet är att jämföra två olika antibiotikabehandlingar till patienter som har urinvägsinfektion med feber och som kräver behandling på sjukhus. Cefotaxim, jämförs med ett annat antibiotikum, temocillin, som är godkänt i flera europeiska länder men inte i Sverige. Man vill undersöka om temocillin orsakar färre störningar i tarmfloran, som diarréer och resistensutveckling, jämfört med cefotaxim och om behandlingarna har likvärdig effekt.


Studier