2019/10/17

Tonsillitstudie med 5 vs 10d beh

Sammanfattning

• Fem dygns behandling med penicillin V fyra gånger dagligen var likvärdig (non-inferior) med tio dygns behandling tre gånger dagligen avseende klinisk utläkning.

• Ingen skillnad sågs mellan grupperna i antal recidiv (återfall) respektive komplikationer.

• Studien visar att fem dygns behandling med penicillin V kan vara ett alternativ till den vanligtvis rekommenderade behandlingen i tio dygn vid faryngotonsillit orsakad av GAS.

Det pågår en fortsatt dialog om hur detta påverkar det svenska nationella behandlingsrekommendationerna

Nedanstående länkar innehåller mer information

Penicillin-V-5-dygn-jamfort-med-10-dygn

Presentation-tonsillit-PcV-5-vs-10


Publikation