2019/03/26

Tandvård i appen Strama Nationell

Rekommendationer för behandling och profylax inom Tandvård

Uppdaterade rekommendationer är framtagna under ledning av den nationella gruppen för Tandvårds-Strama

Basen är Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling

från 2014 och för antibiotikaprofylax i tandvård från 2012

Appen Nationella Strama kan laddas ner från App Store för iPhone och Google Play för androidtelefoner

Innehållet kan även via dator på följande länk

 

 

 


Behandlingsrekommendationer