2017/06/14

Swedres 2016

Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en rapport, Swedres-Svarm, om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i Sverige bland människor och djur. Nu har rapporten för 2016 års data publicerats.

Den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård minskade något under 2016 jämfört med 2015, från 323 till 318 recept per tusen invånare och år. Det är fortfarande stora skillnader inom landet vilket kan tyda på viss överanvändning. Under 2016 sågs, för första gången på många år, också en ökad antibiotikaförsäljning till barn.

Ökningen av inhemska fall av ESBL-CARBA är oroande. Det finns ytterst få behandlingsalternativ vid infektion med dessa bakterier. Rapporten visar samtidigt en återgång till tidigare ökningstakt av MRSA under 2016, jämfört med det stora antalet fall som rapporterades under 2015. Antalet fall av Clostridium difficile-infektion minskade 2016, ett gott betyg till sjukvårdens hygienrutiner.

Högre prioritet och mer resurser för prevention av antibiotikaresistens är enda vägen framåt

Länk till rapporten


Rapport