2018/05/29

Swedres-Svarm rapporten 2017

Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en rapport, Swedres-Svarm, om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i Sverige bland människor och djur. Årsrapporten Swedres-Svarm visar bland annat på återkommande spridningar av tarmbakterien VRE på sjukhus. – Att spridningen av VRE på sjukhus återkommer varje år visar att följsamheten till de förebyggande åtgärderna behöver öka. Det måste också finnas resurser för att arbeta långsiktigt med detta, säger Olov Aspevall på Folkhälsomyndigheten

Positivt i årets rapport är minskningen av MRSA och ESBL, som kan orsaka svårbehandlade infektioner. Det är också färre fall av Clostridium difficile-infektion som kan ge besvärliga diarréer. Rapporten visar också att den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård minskade med knappt tre procent under 2017 jämfört med 2016, från 318 till 309 recept per tusen invånare och år. Det är fortfarande stora skillnader inom landet, vilket kan tyda på viss överanvändning.

Länk till rapporten

 


Rapport