2016/06/16

Swedres-Svarm 2015 publicerad

swedres-svarm-2015-15099pdfrszww141-90

Rapporten Swedres-Swarm görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I årets rapport lyfter Folkhälsomyndigheten fram behovet av samlat globalt arbete för att motverka antibiotikaresistens. ”Antibiotikaresistenta bakterier sprids över nationsgränser och påverkas av både resande och import av djur och livsmedel. Det goda läget i Sverige påverkas kontinuerligt av global spridning. Därför är det svenska preventiva arbetet och engagemanget i WHO:s arbete mot resistensutveckling nödvändigt.”

I rapporten kan man ta del av data om utvecklingen av antibiotikaförskrivning och resistens hos kliniskt viktiga bakterier. I Svedres i korthet finns en bra sammanställning av viktiga verktyg för lokalt arbete mot antibiotikaresistens. Alla kan bidra

 


resistens