2018/11/01

Svensk studie om cefalosporiner och risk för CDI

Clostridioides difficile incidence related to in-hospital cephalosporin use: a tale of two highly comparable hospitals

Gunnar Jacobsson och Anders Lundqvist, som båda är aktiva inom Strama i VGR, är två av författarna i en nypublicerad studie i Journal of Antimicrobial Chemotherapy där man följt antalet nya fall av Clostridium difficile kopplat till en intervention för att minska användningen av cefalosporiner.

Konklusionen är att minskad användning av cefaloporiner är en effektiv strategi för att minska incidensen av sjukhusförvärvade infektioner med Clostridium difficile in en miljö med hög förekomst av infektionen och låg total antibiotikaanvändning


Forskning