2024/05/22

Strama i samarbete med Cancerfonden

Nationella Strama har i ett samarbete med Cancerfonden tittat på i vilken utsträckning patienter med nydiagnostiserad cancer hämtar ut antibiotikarecept jämfört med hela befolkningen.

Pressmeddelande AMR_undersökning

Rapport projekt Cancerfonden och Strama

Läs mer om rapporten här: Strama | Nyheter och artiklar

Här hittar du mer om detta på Cancerfondens hemsida:

Ökad antibiotikaresistens riskerar göra vissa cancerbehandlingar oanvändbara inom tio år | Cancerfonden


Rapport