2023/09/22

Strama följer bristsituationer för antibiotika

Tyvärr är många förpackningar med antibiotika för närvarande restnoterade. Strama följer läget genom regelbundna avstämningar med Läkemedelsverket. Vid behov publiceras alternativa rekommendationer här på Stramas hemsida. Se mer information och alternativa rekommendationer under fliken Bristsituationer (Strama | Bristsituationer) eller i appen Strama Nationell under fliken Läkemedel.


Bristsituationer