2018/07/03

Film från seminarium om AMR i Almedalen

Hur löser vi antibiotikaresistensproblemet i världen?

Torsdag 5 juli 2018 mellan 11.00 – 12.30 med webbsändning

Antibiotikaresistens är ett snabbt växande globalt problem som hotar medicinska behandlingar och vars lösning kräver insatser från många olika discipliner.

– Hur påverkar resistenta bakterier vården av patienter?

– Hur arbetar olika aktörer i Sverige och världen?

– Hur ändrar vi människors beteende för att minska antibiotikaanvändning?

– Hur ser antibiotikaanvändningen på djur ut i Sverige och världen?

– Hur kan läkare-patient samverkan påverka problemet?

– Hur kan vi få fram nya antibiotika?

– Vad kan man som individ göra för att minska problemet

Länk till webbsändning

Björn Olsen, professor, moderator, Uppsala Universitet

Expertpanel:

  • Otto Cars, seniorprofessor, Uppsala Universitet, FN:s samverkansgrupp om antimikrobiell resistens
  • Anders Tegnell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
  • Stephan Stenmark, smittskyddsöverläkare, ordförande, STRAMA
  • Anna Lindström, professor, Uppsala Universitet
  • Susanna Sternberg Lewerin, professor, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Linus Sandegren, docent, Uppsala Universitet
  • Anders Karlén, professor, Uppsala Universitet

 


Almedalen