2018/05/09

Strama beskrivs som föredöme i Dansk tidskrift

Danska Laegemiddelsindustriföreningen har publicerat ett temanummer om kampen mot antibiotikaresistens. Det finns flera intressanta artiklar om nordiska och Danska förhållande.

Det svenska Stramaarbetet lyfts fram som en förebild.

Danmark siktar på ett antibiotikamål med 350 rec/1000 inv till 2020 medan vi i Sverige ligger på 303 i riket nu.
Danmark använder 150 ton antibiotika (100 ton till djur och 50 ton till människor) Sverige har 60 ton till människor (större befolkning) och 10 ton till djur.

Publikation