2020/06/15

Statistik över antibiotikaförsäljningen tom maj 2020

Folkhälsomyndigheten har presenterat månadsstatistiken över antibiotikaförsäljningen i öppenvård till och med 31 maj 2020. Under maj hämtades 16,01 recept per 1000 invånare ut i riket. Det är 1,3 recept färre än föregående månad och 7,15 recept färre än i maj 2019.

Vid en jämförelse av den senaste 12-månadersperioden (juni 2019 – maj 2020) med den dessförinnan (juni 2018 – maj 2019), har antibiotikaförsäljningen på riksnivå minskat med 7 %. Under samma period har försäljningen minskat i samtliga regioner. Gotland minskade återigen sin försäljning mest, med 13 %, under den senaste 12-månadersperioden. Stockholm minskade sin försäljning med 10 % och Norrbotten sin försäljning med 9 %.

I månadsrapporten finns också tillagda grafer över försäljningen av luftvägsantibiotika inom öppenvården. Försäljningen har minskat i alla åldersgrupper och av alla preparat som vanligen förskrivs för luftvägsinfektioner.

Länk till månadsstatistiken på Folkhälsomyndigheten

Antibiotikaförsäljningen i Sverige