2018/04/19

Spridning av VRE på och mellan sjukhus

Den aktuella spridningen av VRE på och mellan flera sjukhus i Sverige visar på vår sårbarhet för antibiotikaresistens och dess konsekvenser. Trots att de basala vårdhygieniska principerna nog aldrig tillämpats bättre på landets sjukhus än nu kan smittspridning ske. Utöver fortsatt fokus på bästa möjliga antibiotikaförskrivning och förbyggande rutinerna kommer tillgång till kompetent personal och antalet tillgängliga vårdplatser att påverka vår förmåga att förhindra fortsatta utbrott

Folkhälsomyndigheten presenterar idag en nyhetstext om detta

Länk till texten


resistens