2023/02/02

Skandinaviskt samarbete

Under år 2022 startade en webinarieserie på initiativ av Stramaintresserade personer i Sverige, Norge och Danmark. Seminarierna har haft olika teman där vi har diskuterat likheter och skillnader mellan de olika ländernas strategier för diagnostik och behandling av olika infektioner.

Här finns dokumentation från de seminarier som har varit: Strama | Skandinaviskt samarbete

 


internationellt