2018/01/16

Sjunkande antal antibiotikarecept 2017

Antibiotikaförskrivningen på recept fortsätter att ha en sjunkande trend i Sverige även 2017. För riket har det gått från 318 till 309 recept/1000 innevånare (-3%).

19 av 21 landsting och regioner minskar sin förskrivning och största minskningen skedde i Uppsala och Västmanland med -8%.

250-målet står fast och den här utvecklingen ökar våra möjligheter att motverka antibiotikaresistens.

Som historisk jämförelse kan man konstatera att 2010 låg riket på 390 recept/1000 innevånare (26% högre än 2017) och spridningen mellan högsta och lägsta län var 419-311 recept/1000 innevånare.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens månadsrapport frö december 2017 på följande länk

 

 


Förskrivning