2016/11/10

Sjukvården kan spara miljarder på att satsa mot antibiotikaresistens

Idag publicerar Folkhälsomyndigheten en rapport där  sjukvårdens kostnader beräknas utifrån olika förutsättningar. Sjukvårdens direkta resistenskostnader för patientvård och smittspårning landar på minst fem miljarder kronor fram till år 2024 om Sverige lyckas behålla den jämförelsevis långsamma ökningstakt av resistenta bakterier som vi har i dag. Folkhälsomyndigheten har också undersökt vad det skulle kosta om resistensutvecklingen förvärras, så att Sverige år 2024 hamnar på samma nivåer av resistenta bakterier som är ett faktum i andra länder i dag. Blir läget som i Tyskland fördubblas de direkta kostnaderna till 10 miljarder kronor. Blir det som i Italien femfaldigas de till 25 miljarder kronor. Läs mer och ladda ner rapporten på Folkhälsomyndighetens hemsida 

 


resistens