2018/05/18

Seminarium om antibiotikaresistens, utmaningar och lösningar

Hur löser vi antibiotikaresistensproblemet i världen?

Arrangör: Uppsala Universitet, Uppsala Antibiotic Center
5/7 2018 11:00 – 12:30
Antibiotikaresistens är det största växande hotet mot modern medicin. Infektioner som tidigare kunnat behandlas kommer i större utsträckning leda till komplikationer och i värsta fall dör patienten. Många medicinska ingrepp som cancerbehandling, organtransplantation och neonatalvård är helt beroende av antibiotika och kommer allvarligt att försvåras. Problemet är i grunden mångfacetterat och kräver förändring inom många olika områden. Därför krävs också samverkan mellan många olika discipliner för att komma till en verklig förändring. Olika frågor kommer att lyftas i en dialog med publiken. – Hur påverkar resistenta bakterier vården av patienter? – Hur arbetar olika aktörer i Sverige och världen? – Hur ändrar vi människors beteende för att minska antibiotikaanvändning? – Hur ser antibiotikaanvändningen på djur ut i Sverige och världen? – Hur kan läkare-patient samverkan påverka problemet? – Hur kan vi få fram nya antibiotika? – Vad kan man som individ göra för att minska problemet?
Medverkande:
  • Björn Olsen, professor, moderator, Uppsala Universitet
  • Otto Cars, seniorprofessor, Uppsala Universitet, FN:s samverkansgrupp om antimikrobiell resistens
  • Anders Tegnell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
  • Stephan Stenmark, smittskyddsöverläkare, ordförande, Nationella STRAMA
  • Anna Lindström, professor, Uppsala Universitet
  • Susanna Sternberg Lewerin, professor, Sveriges lantbruksuniversitet
  • Linus Sandegren, docent, Uppsala Universitet
  • Anders Karlén, professor, Uppsala Universitet


Almedalen