2017/07/19

Se seminariet från Almedalen

Här kan du se de seminarium som Programråd Strama arrangerade i Almedalen 2017. Temat är att antibiotikaresistens påverkar den svenska sjukvården redan idag och vad vi kan gör åt det

Inledning, Stephan Stenmark Ordf i Programråd Strama länk

Hur påverkas vården av för tidigt födda barn? Erik Normann, Sektionschef, Neonatologi Akademiska sjukhuset länk

Hur påverkas cancersjukvården? Hans Hägglund, Verksamhetschef, Onkologi/hematologi Akademiska sjukhuset länk

Vad gör SKL? Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL länk

Vad gör Folkhälsomyndigheten? Anders Tegnell, Avdelningschef, Folkhälsomyndigheten länk

Avslutande samtal länk

 

 

 

 


Almedalen