2017/09/06

Satsning på arbete mot AMR är en förutsättning för sjukvården

I samband med ett seminarium i Almedalen om konsekvenserna av antibiotikaresistens idag i svensk sjukvård gjordes ett reportage som sammanfattar budskapet. Exempel från neonatal- och cancervården och en intervju med Programråd Stramas ordf Stephan Stenmark samt Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten. Filmen är 3 min och 33 sek lång och kan ses på följande länk


Reportage