2018/07/12

Riket snart under 300 recept/1000 inv

Folkhälsomyndigheten har publicerat sin rapport för antibiotikaförskrivningen fram till och med juni 2018.

Under andra kvartalet 2018 minskade antibiotikaförsäljningen med 4,1 % jämfört med andra kvartalet 2017, mätt i DDD/1000 invånare och dag. Under senaste 12-månadersperioden minskade försäljningen med 3,0 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Antibiotikaförsäljningen mätt i recept/1000 invånare minskade med 3,9 % under andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017. Försäljningen minskade med 3,5 % under den senaste 12-månadersperioden jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen se i samtliga åldersgrupper.

Rikssnittet ligger på 301 recept/1000 invånare och år och man ser en minskning i 20 av 21 landsting/regioner

Länk till rapporten på Folkhälsomyndigheten

 


Förskrivning